Wydawanie zaświadczeń w sprawie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu


Wydawanie zaświadczeń w sprawie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu

Wzór wniosku:

- Wniosek o wydanie zaświadczenia do UPUL – doc
Wniosek o wydanie zaświadczenia do UPUL – pdf

Opłaty:

- 17 zł opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

- 17 zł opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego (Urząd Miasta Olsztyn) lub na miejscu (Starostwo Powiatowe Olsztyn), bądź na rachunek:
Urząd Miasta Olsztyna Nr: 63 1020 3541 0000 5002  0290 3227
Tytuł przelewu – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia (…)
Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty lub przelewu należy załączyć do wniosku
Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej

Termin odpowiedzi: do 7 dni

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.)

 

Pracownicy odpowiedzialni:

Krzysztof Łach

Olsztyn, Plac Bema 5, pokój 212

telefon: 89 523 28 38

godziny pracy: 7:00 – 15:00