Wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych oraz do założenia ksiąg wieczystych dotyczących danych z ewidencji gruntów.


Treść urzędowa: Wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych oraz do założenia ksiąg wieczystych dotyczących danych z ewidencji gruntów.

Wymagane dokumenty:
Wniosek powinien zawierać:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy.
  2. Adres zamieszkania lub siedzibę.
  3. Numer telefonu.
  4. Położenie (miejscowość, gmina), numer i powierzchnię działki zgodnie z danymi ewidencji gruntów.
  5. Określenie celu wydania zaświadczenia.

Opłaty: Brak

Termin odpowiedzi: 2 tygodnie

Tryb odwoławczy: Brak

Podstawa prawna:

Wykonanie zadania: Jednostka odpowiedzialna Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw geodezji wraz ze stanowiskami Geodety Powiatowego i Przewodniczącego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej

Pracownicy odpowiedzialni