Wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych oraz do założenia ksiąg wieczystych dotyczących danych z ewidencji gruntów.


Treść urzędowa:
Wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych oraz do założenia ksiąg wieczystych dotyczących danych z ewidencji gruntów.
Wymagane dokumenty:
Wniosek powinien zawierać:
1. Imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy.
2. Adres zamieszkania lub siedzibę.
3. Numer telefonu.
4. Położenie (miejscowość, gmina), numer i powierzchnię działki zgodnie z danymi ewidencji gruntów.
5. Określenie celu wydania zaświadczenia.
Opłaty:
Brak
Termin odpowiedzi:
2 tygodnie
Tryb odwoławczy:
Brak
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Wykonanie zadania:

Jednostka odpowiedzialna
Zamiejscowe Stanowisko Pracy ds. Gospodarowania Nieruchomościami, Uwłaszczeń i Geodezji
Pracownicy odpowiedzialni
  • Jerzy Salamon
    - Zamiejscowe Stanowisko Pracy ds. Gospodarowania Nieruchomościami, Uwłaszczeń i Geodezji
    Biskupiec ul. Niepodległości 4a pok.39
    telefon: 715 23 22
    godziny pracy: 7-15