Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych


INFORMACJA

w sprawie udostępnienia aktów normatywnych i innych aktów prawnych

 

 

         Starostwo Powiatowe w Olsztynie udostępnia Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie oraz zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne  do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_olsztynski/ w zakładce „ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH”, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5 – Stanowisko ds. Obsługi Interesanta (pokój Nr 2) przy pomocy trzech ogólnodostępnych stanowisk komputerowych (PIAP) w godzinach pracy urzędu.

Starostwo Powiatowe w Olsztynie prowadzi również w postaci elektronicznej zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Olsztyński, które są powszechnie dostępne do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  w zakładce „AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO”.