Wydawanie decyzji o przyznaniu nieodpłatnie własności działki na wniosek osoby, której przysługuje prawo dożywotniego użytkowania tej działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu.


Treść urzędowa: Wydawanie decyzji o przyznaniu nieodpłatnie własności działki na wniosek osoby, której przysługuje prawo dożywotniego użytkowania tej działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu.

Wymagane dokumenty:
Wniosek ( gn_wn_uwlaszczenie_dzialka_rolna.rtf )powinien zawierać:

  1. Imię i nazwisko wnioskodawcy.
  2. Adres zamieszkania.
  3. Imiona rodziców.
  4. Numer telefonu.
  5. Imiona i nazwiska, adresy zamieszkania pozostałych uczestników postępowania.
  6. Położenie (miejscwość, gmina), numer i powierzchnia działki zgodnie z danymi ewidencji gruntów.
  7. Imię i nazwisko osoby, która przekazała gospodarstwo na Skarb Państwa.

Opłaty: Brak

Termin odpowiedzi: Podjęcie zadania w ciągu miesiąca. 2. Realizacja zadania uzależniona od stanu prawnego nieruchomości.

Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Odwołanie można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5 lub przesłać za pośrednictwem poczty.

Podstawa prawna:

Wykonanie zadania: Jednostka odpowiedzialna Zamiejscowe Stanowisko Pracy ds. Gospodarowania Nieruchomościami, Uwłaszczeń i Geodezji

Pracownicy odpowiedzialni