Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne


Wymagane dokumenty:

1. Dokument tożsamości ( do wglądu)
2. Wniosek
3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
4. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
5. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne (w przypadku Ochotniczej Straży Pożarnej zaświadczenie Komendanta OSP )
6. Dowód uiszczenia opłaty

Opłaty można dokonać w kasie na terenie urzędu lub na konto:

50,00 – opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
Nazwa rachunku – Dochody Starostwa
Numer rachunku – numer rachunku: 46 1560 0013 2013 1105 7000 0003

Tytuł opłaty – imię i nazwisko, zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

Czas oczekiwania :

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydaje się w terminie 2 dni.