Wybory sołeckie w gminie Purda


Na przełomie lutego i marca w gminie Purda odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich. Łącznie odbyły się 24 zebrania. W wyborach sołeckich największą frekwencję odnotowano w sołectwach Silice, gdzie na 102 osoby uprawnione do głosowania, udział w zebraniu wzięło 47 osób, co stanowiło 46%, w Szczęsnem na 347 osób udział wzięło 149 wyborców, w Giławach na 278 osób – 118.

Najniższą frekwencję zanotowano w sołectwie Marcinkowo, gdzie na 606 uprawnionych osób, na zebranie przybyło 28 osób.

W wyniku przeprowadzonych wyborów, mieszkańcy Gminy Purda wybrali 14 nowych sołtysów (Kaborno, Purdka, Marcinkowo, Purda, Pajtuny, Trękus, Szczęsne, Prejłowo, Patryki, Klebark Mały, Klebark Wielki, Bałdzki Piec, Ostrzeszewo, Zgniłocha).

1. W sołectwie Ostrzeszewo na sołtysa wybrano Agnieszkę Panfil- Korzeniewską.

2. W sołectwie Klebark Mały na sołtysa wybrano Adama Bułkowskiego.

3. W sołectwie Klebark Wielki na sołtysa wybrano Anetę Joannę Piątkowską.

4. W sołectwie Silice na sołtysa wybrano Tadeusza Illińskiego.

5. W sołectwie Patryki na sołtysa wybrano Pawła Szenk.

6. W sołectwie Prejłowo na sołtysa wybrano Przemysława Wojciecha Grenda.

7. W sołectwie Giławy (Giławy, Nerwik, Gąsiorowo, Groszkowo, Zaborowo) na sołtysa wybrano Krzysztofa Świdroń.

8. W sołectwie Pajtuny na sołtysa wybrano Dorotę Zdzisławę Pacholuk.

9. W sołectwie Purda na sołtysa wybrano Agnieszkę Kincel.

10. W sołectwie Marcinkowo (Marcinkowo, Wyrandy) na sołtysa wybrano Annę Domian.

11. W sołectwie Purdka (Purdka, Purda Leśna, Kośno) na sołtysa wybrano Piotra Gołaszewskiego.

12. W sołectwie Szczęsne na sołtysa wybrano Andrzeja Jana Zienkiewicz.

13. W sołectwie Stary Olsztyn na sołtysa wybrano Zdzisława Franciszka Brodzik.

14. W sołectwie Trękus (Trękus, Linowo, Kołpaki) na sołtysa wybrano Michała Kamila Sulikowskiego.

15. W sołectwie Klewki (Klewki, Biedówko, Wojtkowizna) na sołtysa wybrano Jerzego Pykało.

16. W sołectwie Trękusek na sołtysa wybrano Genowefę Brach.

17. W sołectwie Kaborno (Kaborno, Rykowiec, Bruchwałd, Wygoda) na sołtysa wybrano Piotra Ogonowskiego.

18. W sołectwie Nowa Wieś (Nowa Wieś, Nowy Ramuk, Łajs) na sołtysa wybrano Dorotę Katarzynę Tetmer.

19. W sołectwie Przykop (Przykop, Nowy Przykop, Kopanki) na sołtysa wybrano Bożenę Teresę Ślubowską.

20. W sołectwie Butryny (Butryny, Pokrzywy) na sołtysa wybrano Urszulę Małgorzatę Raszkowską.

21. W sołectwie Bałdzki Piec (Bałdzki Piec, Bałdy) na sołtysa wybrano Jolantę Długokęcką.

22. W sołectwie Chaberkowo (Chaberkowo, Stara Kaletka) na sołtysa wybrano Małgorzatę Pawlica.

23. W sołectwie Nowa Kaletka na sołtysa wybrano Tomasza Piłat.

24. W sołectwie Zgniłocha na sołtysa wybrano Ryszarda Ratkiewicz.