Wspomnień czas


Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście zaprasza w czwartek 16 listopada do Salonu Artystycznego na „Wspomnień czas”.

Jest to projekt międzypokoleniowy angażujący w działanie zarówno młodzież jak i seniorów z gminy Dobre Miasto. Ideą działania jest aktywacja międzypokoleniowa, stworzenie przez młodzież albumu składającego się ze wspomnień osób, które przeżyły II Wojnę Światową.  Z zebranych przedmiotów, listów, wspomnień  powstanie wystawa przygotowana z udziałem młodzieży. W realizację projektu zaangażowane jest Stowarzyszenie Grupa Historyczna Guttstadt.  W finale projektu zredagowane wspomnienia zostaną przeczytane przez profesjonalnych aktorów.

Na spotkaniu czytane będą fragmenty wspomnień przez olsztyńskich aktorów, zaprezentowana zostania wystawa fotografii, dokumentów i przedmiotów.

Salon Artystyczny CKB w Dobrym Mieście, ul. Górna 1a – godz.12:00.