poniedziałek, 29 Listopad 2021 , imieniny obchodzą: Blazej, Saturnin
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Współpraca buduje – wywiad ze Starostą Olsztyńskim

Współpraca buduje – wywiad ze Starostą Olsztyńskim

Zbliża się koniec roku - pierwszego z czterech dla V kadencji samorządu Powiatu Olsztyńskiego. W najnowszym wydaniu Gazety Warmińskiej ukazał się wywiad ze Starostą Olsztyńskim Małgorzatą Chyziak, która podsumowała 12 ostatnich miesięcy pracy i przedstawiła plan na kolejne lata dla powiatu. Zachęcamy do lektury…

WSPÓŁPRACA BUDUJE
Gazeta Warmińska
: – Rozpoczął się 12 miesiąc od wyborów samorządowych. Możemy podsumować ten rok zarządzania powiatem?

Małgorzata Chyziak: - To był pracowity rok. Skupiliśmy się na budowaniu dobrych relacji z gminami oraz samorządem województwa i wyznaczaniu kierunków wspólnego działania. Sprawna  komunikacja i współpraca między wszystkimi szczeblami administracji ma wpływ na wymierne korzyści dla mieszkańców powiatu. Drugim ważnym elementem było zmniejszenie wydatków bieżących, by móc wygospodarować więcej środków na inwestycje. A że najbardziej palącym problemem w powiecie jest infrastruktura drogowa, toteż na nią skierowaliśmy największą uwagę.


- Czy udało się rozpocząć jakieś zupełnie nowe projekty?

- Mijający rok jest czasem rozliczania poprzedniej i jednocześnie przygotowań do nowej perspektywy finansowania z Unii Europejskiej. Nie można pominąć faktu, że pracujemy na budżecie uchwalonym jeszcze przez Radę Powiatu poprzedniej kadencji. Mimo to udało nam się wprowadzić kilka ważnych i konstruktywnych zmian w systemie zarządzania.

Złożyliśmy wnioski w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, potocznie zwanego „schetynówkami”. Planujemy przebudowę odcinków w gminach Biskupiec, Jeziorany, Dobre Miasto, Świątki i Olsztynek. We wstępnym rankingu Urzędu Wojewódzkiego nasze wnioski znalazły się na 8 i 15 miejscu.

Znajdujemy się też w zaawansowanej fazie przygotowań do nowego, dużego projektu geodezyjnego, który umożliwi zintegrowanie systemów informatycznych, a tym samym wymianę danych geodezyjno-kartograficznych na Warmii i Mazurach. To zadanie realizujemy ze wszystkimi powiatami w regionie i władzami województwa, w ramach RPO WiM Cyfrowy Region.

Z kolei z miastem Olsztyn i gminami powiatu olsztyńskiego pracujemy nad projektem „System Bezpieczeństwa Regionu Olsztyńskiego” w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, który zakłada stworzenie spójnego cyfrowego systemu łączności, Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa oraz uruchomienie portalu informacyjnego i aplikacji mobilnych. Wszystko to w celu szybkiej wymiany informacji i powiadamiania mieszkańców regionu o zagrożeniach.

Możemy pochwalić się uruchomieniem w Dobrym Mieście jako jedynej w regionie poradni geriatrycznej, z której od września nieodpłatnie korzystać mogą osoby od 61 r.ż.  W listopadzie złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie opracowania projektu budowy Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach. Szkoła ma ogromny potencjał, rozwija się, a dodatkowo we wrześniu tego roku w Dobrym Mieście uruchomiona została klasa „zerówkowa”. To pierwszy krok do otwarcia kolejnej, czwartej filii szkoły.

Powiat zmienił też podejście do realizacji naprawy dróg. Po pierwsze przygotowany został harmonogram prac, który otrzymali wójtowie i burmistrzowie wszystkich 12 gmin, by mogli zaopiniować kolejność modernizowanych odcinków. Po drugie odchodzimy od zasady zlecania usług firmom zewnętrznym i stawiamy na własne siły oraz sprzęt. To wszystko zaowocowało zacieśnieniem współpracy z gminami, oszczędnościami, a przede wszystkim większą ilością wyremontowanych dróg.

 

- Na jakich projektach zamierza się skupić powiat olsztyński w nowej perspektywie budżetu UE?

– Z budżetu Powiatu nie da się zrealizować wszystkich wskazywanych przez mieszkańców potrzeb. Dlatego poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania jest koniecznością. W zakresie inwestycji drogowych planujemy na lata 2016-2020 przebudowę ok. 70 km dróg w gminach Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Barczewo i Dywity, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym. Tu dofinansowanie może sięgać nawet 85%. Dodać jednak należy, że zawieramy odpowiednie porozumienia z włodarzami gmin, aby udźwignąć koszty wkładu własnego, który procentowo wydaje się być niewielki, jednak przy skali planowanych inwestycji w samym tylko 2016r. stanowi 11 milionów złotych.

Zaplanowaliśmy też realizację wspominanego wcześniej nowego projektu e-geodezja. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przygotowuje się do udziału w konkursach projektu Zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz rodzin. Chodzi o pomoc dzieciom, które korzystają z pieczy zastępczej, jak i tym, które mają szansę na powrót do swoich rodziców biologicznych. Myślimy też o działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego korzysta ze środków zewnętrznych na aktywizację osób bezrobotnych. W 2016 r. przymierza się do kontynuacji działań w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i w ramach RPO. Kolejną inicjatywą wspierającą bezrobotnych i przedsiębiorców z powiatu olsztyńskiego jest Program Aktywizacja i Integracja.       

           

- Współpraca z gminami to mocno w kampanii samorządowej eksponowany punkt programu. Rzeczywiście w tym obszarze nastąpił przełom?

Mieszkaniec powiatu i mieszkaniec gminy to ta sama osoba. Współpraca z gminami jest więc naturalnym rozwiązaniem, które przynosi widoczne i szybkie efekty na wielu płaszczyznach. Czasem zdarzają się nam różnice zdań, ale myślę, że mimo to potrafimy ze sobą konstruktywnie rozmawiać. Efektem są zawierane porozumienia m.in. w sprawach inwestycji drogowych, począwszy od tych wielkobudżetowych realizowanych w ramach „schetynówek” i Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
po remonty finansowane w całości przez Powiat. Konsultujemy zakres i terminy inwestycji drogowych z wójtami i burmistrzami, którzy znają najpilniejsze potrzeby na swoim terenie.

Dzięki dobrej woli gmin jako pierwszy z powiatów w województwie rozwiązaliśmy problem siedzib punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Współpraca jest też widoczna w temacie promocji – powiat wydaje periodyk „Wieści z powiatu”, w którym każda z 12 gmin sama decyduje, jakie tematy są dla niej najistotniejsze i warte zamieszczenia. Informacje te znajdują się także na stronie internetowej powiatu. Wspieramy finansowo oraz promocyjnie imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez gminy, GOK-i, czy organizacje pozarządowe. To wszystko przekłada się na dobre relacje pomiędzy powiatem a gminami. Współpraca i porozumienie budują a o to przecież nam wszystkim chodzi.


- Jest coś, co jako zarząd, robicie lepiej niż poprzednicy?

-Tu ocenę pozostawiam wyborcom.


- W jaki sposób można scharakteryzować projekt przyszłorocznego powiatowego budżetu?

-Budżet Powiatu na 2016 r. wynosi ponad 114 mln zł. Najwięcej, bo 35% tej kwoty przeznaczamy na opiekę społeczną, na ten cel mamy 39 mln zł. Drugim w kolejności zadaniem realizowanym ze środków budżetu jest oświata, na którą przeznaczyliśmy 31 mln zł. Na inwestycje zaplanowaliśmy 20 mln zł., przy czym należy zaznaczyć, że 70% z tej puli środków przeznaczamy na drogi. To o około 20% więcej niż w roku 2015.

Pozostałe środki zaplanowaliśmy na zadania z tytułu ochrony zdrowia, administracji, geodezji, nieruchomości, ochronę środowiska, kulturę i sport. Mamy zabezpieczenie na wkład własny w realizowane w 2016 r. projekty Bezpieczny MOF i e-geodezja. Przed nami rok intensywny w działania, ale patrzymy  w przyszłość z optymizmem.

Rozmawiał: Dariusz Gołębiowski.
Screen Gazeta Warmińska
Pełne wydanie pisma w wersji elektronicznej można pobrać tu: Wiadomości Gazeta Warmińska nr 66 z dnia 10.12.2015 r.

 

image_pdfimage_print

Zobacz również:

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji