Wsparcie rodzin osób zależnych


Opiekujesz się osobą niesamodzielną, potrzebującą stałej opieki lub pomocy w wykonywaniu codziennych czynności, w tym w wieku 60+ i nie wiesz, gdzie szukać wsparcia? Skorzystaj nieodpłatnie z projektu Federacji Organizacji Socjalnych województwa warmińsko-mazurskiego kierowanego do mieszkańców gmin Stawiguda, Purda, Gietrzwałd, Jonkowo, Dywity i Barczewo oraz Olsztyna (MOF Olsztyna).

FOS-a tworzy Regionalną Strefę Pomocy na rzecz osób niesamodzielnych i ich rodzin, która będzie pełniła funkcję informacyjną, szkoleniową i doradczą, wspierając rodziny w kompleksowy sposób. W tę koncepcję wpisują się dwie inicjatywy: „Wspieramy rodziny” i „Usługi dla rodzin osób zależnych”.

Projekty są realizowane z myślą o osobach, które potrzebują:

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Uczestnictwo trwa co najmniej 12 miesięcy (pomiędzy 1 sierpnia 2020 a 30 sierpnia 2022). Rodziny objęte projektem otrzymają kompleksowe wsparcie specjalistów w zakresie informacji i edukacji w postępowaniu z osobą zależną oraz stałe wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.

Projekt obejmuje poradnictwo specjalistyczne: prawne, mediacyjne, profilaktykę zdrowia, poradnictwo rodzinne, postępowanie z osobami niesamodzielnymi, umiejętności opiekuńcze i pielęgnacyjne, higiena i zdrowe żywienie, gospodarowanie budżetem oraz inne, w zależności od potrzeb uczestników.

Zapisy:
Federacja FOS-a ul. Linki 2 pok. 4, 10-535 Olsztyn (parter) tel. +48 799 099 862
lub Federacja FOS-a ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn (4. piętro) tel. 89 523 60 92

Kontakt: strefapomocy@federacjafosa.pl, tel. +48 799 099 862.

Regionalna Strefa Pomocy plakat