Wsparcie antykryzysowe dla przedsiębiorców


Blisko 40 mln zł wsparcia ma zostać przeznaczone na pomoc dla mikro- i małych przedsiębiorstw z Warmii i Mazur dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

O granty mogą ubiegać się firmy zatrudniające do 49 pracowników. Premiowane będą te prowadzące działalność w turystyce, gastronomii, transporcie zbiorowym oraz branże objęte zakazem funkcjonowania w okresie epidemii (usługi fryzjerskie, kosmetyczne, siłownie, salony tatuażu). Wysokość dofinansowania jest uzależniona od liczby zatrudnionych na etaty pracowników. Wsparcie jest bezzwrotne. Na co można je przeznaczyć? Na bieżące opłaty i koszty m.in. wynagrodzenia pracowników, ZUS, koszty wynajmu. Szczegóły zostaną opublikowane na stronach Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie.

Więcej: https://olsztyn.tvp.pl/49857441/przedsiebiorcy-z-regionu-w-dobie-pandemii-dostana-395-mln-zl-wsparcia

fot. Designed by pch.vector/Freepik