Wnioski - Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Olsztynie


  1. Oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej
  2. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
  3. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych osobie niepełnosprawnej
  4. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej
  5. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się osobie niepełnosprawnej
  6. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
  7. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
  8. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osobie niepełnosprawnej
  9. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osobie niepełnosprawnej