Wizyta ukraińskich samorządowców


Starostwo Powiatowe w Olsztynie odwiedziła dziś grupa samorządowców z Ukrainy, którzy przebywają w Polsce na zaproszenie Fundacji Edukacja dla Demokracji, w ramach projektu „Fostering Lokal Reforms In Ukraine’s Regions”.

Przedstawicieli gmin w obwodach chmielnickim, żytomierskim, zaporoskim i ługańskim powitała wicestarosta Joanna Michalska. W spotkaniu uczestniczyli również sekretarz Maria Bąkowska, geodeta powiatowy Anna Kowalewska i dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Zbigniew Wasieczko. W drugiej części wizyty w starostwie do gości dołączyli także starosta Andrzej Abako i przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie Jerzy Laskowski. Celem pobytu samorządowców zza naszej wschodniej granicy jest poznanie doświadczeń polskiej reformy samorządowej, co jest istotne w kontekście reformy decentralizacyjnej na Ukrainie. Nie zabrakło zatem pytań o sposoby finansowania różnych dziedzin życia z budżetu Powiatu, ilość interesantów odwiedzających urząd. Mowa była tez o roli państwa w funkcjonowaniu samorządu.

Zainteresowanie wzbudziła prezentacja Anny Kowalewskiej, która jako dyrektor Wydziału Geodezji i Geodeta Powiatowy przedstawiła zasady funkcjonowania i możliwości, jakie daje geoportal Powiatu Olsztyńskiego i projekt e-mapa 2.  Goście z Ukrainy zwiedzili także wydziały Geodezji oraz Komunikacji i Transportu.

Projekt, w ramach którego organizowana jest wizyta studyjna samorządowców w Ukrainy, jest dofinansowany przez National Endowment for Democracy oraz w ramach programu Study Tours to Poland, realizowanego przez Fundację Liderzy Przemian ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.