Witamy w gminie Olsztynek


deutsche Version

HERZLICH WILLKOMMEN IN DER GEMEINDE OLSZTYNEK

Die größte touristische Attraktion von Olsztynek ist das Freilichtmuseum, das 1940 aus Königsberg hierher verlegt wurde. Interessante architektonische Denkmäler sind ebenfalls die Kreuzritterburg (1360-1370) und die gotische Kirche aus dem 14. Jh. In einer Entfernung von ca.2 km hinter der Stadt, in dem Dorf Sudwa, befindet sich ein Denkmal zu Ehren von 55 Tausend Gefangenen, die im Nazilager in Królikowo gestorben sind.

Die Grüne Lunge Polens

Die Gemeinde Olsztynek liegt auf dem Gebiet der Olsztyner Seenplatte, die einen Teil der geografischen Region der Masurischen Seenplatte bildet und sich im nordwestlichen Teil der Grünen Lunge Polens befindet. Das Gebiet ist sehr abwechslungsreich, wellig-hügelig und durch zahlreiche Täler durchschnitten. Besonders große Höhenunterschiede kommen in flussgeformten Schluchten vor. In der Teufelsschlucht (Czarci Jar) (oberer Flusslauf von Drwęca) betragen die Höhenunterschiede zwischen oben und unten bis zu 70 m. Auf dem Gemeindegebiet gibt es Reservate und Naturdenkmäler – den „Fluss Drwęca”, das „Biber-Refugialgebiet am Fluss Pasłęka” und das „Sumpfgebiet von Nadrowo”…

Rotes Buch

Den naturbelassenen und reinen Charakter der natürlichen Umgebung der Gemeinde bestätigt die Tatsache, dass hier weltweit gefährdete Tierarten nisten – der Seeadler und die Wiesenralle. Von den ins Polnische Rote Buch der gefährdeten Tierarten eingetragenen Tieren fanden hier Rohrdommeln, Wiesenweihen, Fischadler, Schreiadler und Uhus geeignete Lebensbedingungen.

Die Ornithologen haben hier 223 regelmäßig wiederkommende und hier nistende Vogelarten entdeckt. Aufgrund der natürlichen und landschaftlichen Vorzüge gehört über 70% der Gemeindefläche zum Umweltschutzgebiet.

Bürgermeister – Artur Wrochna                                                                                                                                                           Gesamtfläche – 372,03 ha                                                                                                                                                                                  Wälder und Waldgrundstücke – 52%                                                                                                                                               landwirtschaftliche Nutzflächen – 35%                                                                                                                                                Bevölkerung – 13 947

Największą atrakcją turystyczną Olsztynka jest skansen, przeniesiony w 1940 r. z Królewca. Do ciekawych zabytków architektonicznych należy także zamek krzyżacki (1360-1370) i kościół gotycki z XIV w. W odległości ok. 2 km od miasta, we wsi Sudwa, znajduje się pomnik ku czci 55 tys. jeńców, którzy zginęli w hitlerowskim obozie Królikowo.

 

Zielone Płuca

Gmina Olsztynek leży na obszarze Pojezierza Olsztyńskiego, wchodzącego w skład krainy geograficznej zwanej Pojezierzem Mazurskim, w północno-zachodniej części obszaru Zielone Płuca Polski.

Teren jest bogato rzeźbiony, pagórkowato-falisty, poprzecinany licznymi dolinami. Szczególnie duże różnice wzniesień występują w jarach żłobionych przez rzeki. W Czarcim Jarze (górny bieg Drwęcy) różnice poziomu wzniesień i dna jaru dochodzą do 70 m.

Na terenie gminy istnieją rezerwaty i pomniki przyrody – „Rzeka Drwęca”, „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce” oraz „Bagna nadrowskie”…

Czerwona Księga

O naturalnym i nieskażonym charakterze środowiska przyrodniczego gminy świadczy fakt gniazdowania gatunków zagrożonych w skali światowej – orła bielika i derkacza. Spośród gatunków zagrożonych wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi dogodne warunki bytowania znalazły tu bąk, błotniak łąkowy, rybołów, orlik krzykliwy oraz puchacz.

Ornitolodzy stwierdzili występowanie 223 gatunków ptaków okresowo przylatujących i gniazdujących. Ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe ponad 70% powierzchni gminy objętych jest ekologicznym systemem obszarów chronionych.

Urząd Miejski w Olsztynku
ul. Ratusz 1
11-015 Olsztynek
tel. + 48 89 519 27 05 (-99)
fax. +48 89 519 27 96
ratusz@olsztynek.pl
www.olsztynek.pl