Wiedzą, jak zapobiegać pożarom


Ponad 60 uczniów z terenu powiatu olsztyńskiego wzięło udział w eliminacjach powiatowych do 38. edycji Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Konkurs pod patronatem Starosty Olsztyńskiego Małgorzaty Chyziak i Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza odbył się 9 kwietnia 2015 w Szkole Policealnej im. Zbigniewa Religii w Olsztynie. Organizatorem był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

- Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Od lat ma charakter ogólnopolski. Jest testem wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zasad udzielania pomocy medycznej oraz profilaktyki bezpiecznych zachowań.  Za organizację tegorocznej edycji turnieju odpowiedzialny był Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy KM PSP w Olsztynie – mówił mł. bryg. Sławomir Filipowicz, oficer prasowy olsztyńskiej straży pożarnej.

Zwycięzcami zostali:

w kategorii – szkoły podstawowe
I miejsce – Artur Behrendt, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sząbruku
II miejsce – Wiktor Robaczewski, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gietrzwałdzie
III miejsce – Anna Michalska, Szkoła Podstawowa w Jonkowie

w kategorii – gimnazja
I  miejsce – Krystian Kurowski, Gimnazjum Niepubliczne „Nasza Jedynka” w Dobrym Mieście
II miejsce – Joachim Krebs, Ochotnicza Straż Pożarna w Gutkowie
III miejsce – Bartłomiej Zebzda, Ochotnicza Straż Pożarna w Gutkowie

w kategorii – szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce – Magdalena Niska, Zespół Szkół Ekonomicznych w Olsztynie
II miejsce – Urszula Jabłońska, II Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie
III miejsce – Anita Gach, Zespół Szkół w Biskupcu.

Nagrody wręczał im Wicestarosta Olsztyński Jan Żemajtys, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie bryg. Andrzej Górzyński. W zakończeniu uczestniczyła także zastępca dyrektora szkoły policealnej Marzenna Mrozowska.

Laureaci I miejsc będą reprezentować powiat olsztyński i miasto Olsztyn w eliminacjach wojewódzkich turnieju. Gratulujemy im dotychczasowych sukcesów i trzymamy kciuki za powodzenie w kolejnym etapie konkursu!

fot. arch. KM PSP