Wiadomości sportowe


We wrześniu w Dobrym Mieście ruszyła Akademia Siatkówki – projekt mający na celu popularyzację tej dziedziny sportu wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Zajęcia prowadzone są w grupach maksymalnie 20 osobowych, pod kierownictwem doświadczonych trenerów: Łukasza Kadziewicza, Pawła Siezieniewskiego oraz Macieja Dobrowolskiego.

Rozpoczęła się też realizacja ogólnopolskiego projektu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”. Gmina Dobre Miasto włączyło się w akcję już po raz trzeci. Tegoroczna edycja kierowana jest do uczniów III klas podstawowych, a jej celem jest opanowanie przez uczestników umiejętności pływania i podniesienie malejącej aktywności ruchowej. Projekt realizowany jest przy współpracy z Warmińsko-Mazurską Federacją Sportu w Olsztynie, Operatorem Wojewódzkiego Programu, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Nauka pływania prowadzona jest w 10 grupach z 124 uczniami, uczęszczającymi do publicznych szkół podstawowych gminy Dobre Miasto, pod czujnym okiem instruktorów nauki pływania.