Weź udział w konkursie „Przyjazna Wieś”


Do udziału w konkursie na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury_ realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych zaprasza się wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej, społecznej lub ekologicznej na obszarach wiejskich, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 r.

Konkurs pod hasłem „Przyjazna wieś" organizuje już po raz kolejny Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Wszyscy zainteresowani są proszeni o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie i odesłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami na adres sekretariatu regionalnego KSOW/podmiotu uprawnionego do przyjmowania zgłoszeń właściwego dla miejsca realizacji inwestycji. W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze województwa. Na najlepsze projekty czekają atrakcyjne nagrody! 

Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn. Osoba do kontaktu: Izabela Zapadka, i.zapadka@warmia.mazury.pl, tel. 89 521 92 24

Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonym formularzu w terminie do 15 września 2011 r. Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Więcej szczegółów konkursowych, regulamin i karta zgłoszeniowa znajdują się pod adresem:
http://www.fapa.com.pl/