Warsztaty z aktywnego doradztwa w szkołach powiatu


Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zorganizował we wtorek 27 marca w olsztyńskim starostwie trzecie warsztaty dla doradców  edukacyjno-zawodowych oraz liderów WSD z gimnazjów oraz ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu olsztyńskiego.

_

W trakcie warsztatów rozmawiano o roli i funkcji lidera WSD w szkole oraz koordynacji przez niego działalności informacyjno-doradczej. Omówiono również kwestię rozwoju współpracy szkoły z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa, w tym z Centrum Edukacji Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie. Marek Obrębki, dyrektor OHP w Olsztynie zachęcał do współpracy i korzystania z usług placówki, w tym w szczególności z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej. Natomiast temat realizacji zadań doradczych metodami aktywizującymi przybliżył Instytut Badawczo Szkoleniowy w Olsztynie. Doradcy podczas warsztatów nabyli praktyczne umiejętności z zakresu udzielania pomocy uczniom w planowaniu wyborów edukacyjno – zawodowych. Doradcy-konsultanci Renata Karczyńska, Robert Fleischer z Powiatowego Zespołu Zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego zadbali o ciepłą i wielkanocną atmosferę spotkania. Przedsięwzięciu przyświecała rodzinna aura dzięki wyjątkowym warunkom panującym w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Warsztat zrealizowany został ramach pilotażu zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, będącego częścią projektu „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej". Projekt jest realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.