W sierpniu tylko niewielki wzrost bezrobocia w powiecie olsztyńskim


Tylko o 11 osób wzrosła liczba bezrobotnych w sierpniu w porównaniu do lipca. To dobra wiadomość płynąca z Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego.

Na koniec sierpnia w powiatowym urzędzie pracy było zarejestrowanych 4386 osób bezrobotnych, z czego 54,9% stanowiły kobiety. Wzrost w porównaniu do lipca był nieznaczny, gdyż w rejestrze było tylko o 11 osób więcej (4375). 87,8% to osoby poprzednio pracujące, a 19,4% – to te, które zarejestrowały się po raz pierwszy. Najwięcej osób bezrobotnych było w gminie Biskupiec (844), najmniej – Świątki (161).

Sytuacja na rynku pracy wydaje się stabilizować. W sierpniu nie było znaczących zmian, które mogłyby wpłynąć na poziom bezrobocia. Do urzędu wpłynęło 270 ofert pracy. Szukano między innymi pracowników obsługi magazynu, nauczycieli, ślusarzy czy pomocy kuchennych. Przyznano też wsparcie dla bezrobotnych, którzy postanowili rozpocząć działalność gospodarczą. Łączna kwota dotacji to prawie 500 tys. zł.

O względnej stabilności na rynku pracy w województwie i powiecie mówią też dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie zawarte w opublikowanym pod koniec sierpnia Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w lipcu 2020 r.  Jak wynika z tego raportu:

„W lipcu w porównaniu do analogicznego miesiąca ub.r. zaobserwowano spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw przy jednoczesnym wzroście liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia rejestrowanego. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu br. ukształtowało się na poziomie 135,6 tys. osób, tj. o 8,8% niższym niż przed rokiem (w lipcu ub.r. – wzrost o 1,7%). (…) W okresie styczeń-lipiec 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 137,7 tys. osób i zmalało w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. (o 7,3%). (…)

W końcu lipca br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 51,9 tys. osób i była niższa o 1,1 tys. osób (tj. o 2,0%) niż w poprzednim miesiącu oraz wyższa o 7,4 tys. osób (tj. o 16,7%) niż w lipcu 2019 r. Do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia należały: braniewski (19,4%, wobec 19,3% w lipcu ub.r.), kętrzyński (18,3%, wobec odpowiednio 16,5%) i bartoszycki (18,1%, wobec odpowiednio 16,8%), a o najniższej – Olsztyn (3,6%, wobec odpowiednio 2,8%)”.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia w Polsce w sierpniu wyniosła 6,1 %. Pisze o tym Interia.pl – https://biznes.interia.pl/praca/news-gus-podal-dane-o-bezrobociu-w-polsce-w-sierpniu-2020-r-6-1-p,nId,4748883

fot. pixabay.com