W Reszlu proces Barbary Zdunk


Oprawa pirotechniczna i świetlna, stos dla czarownicy, a nad wszystkim górować będzie  reszelski zamek – tak w skrócie będzie wyglądało widowisko plenerowe „Proces Barbary Zdunk". Inscenizacja nawiązująca do procesu i spalenia ostatniej czarownicy w Europie odbędzie się 21 sierpnia o godz. 22 na placu parkingowym pod zamkiem w Reszlu.

W niedzielę 21 sierpnia 2011 r. przed reszelskim zamkiem będzie można zobaczyć plenerowe widowisko nawiązujące do procesu i spalenia na stosie ostatniej czarownicy w Europie, Barbary Zdunk. Inscenizacja rozpocznie się dokładnie w 200 rocznicę, o godzinie 22. W widowisku wezmą udział amatorzy – mieszkańcy Reszla, zarówno młodzież i dorośli oraz tancerze ognia. Tytułowa Barbara Zdunk to etniczna Polka, domniemana podpalaczka i czarownica mieszkająca w Reszlu w latach 1769-1811. Zdunk jest często uważana za ostatnia kobietę, na której dokonano egzekucji za uprawianie czarów w Europie. Widowisko organizuje Urząd Gminy w Reszlu. W tej chwili trwają ostatnie próby aktorów, którzy wezmą udział w 1,5-godzinnej inscenizacji. Jak mówią organizatorzy widowisko zapowiada się ciekawie, efekt końcowy powinna wzmocnić oprawa pirotechniczna i świetlna. Warto w tym miejscu dodać, że historia Barbary Zdunk - ostatniej czarownicy była przedstawiana w Reszlu wielokrotnie. W 1981 r. podczas Dni Reszla nazywanych wówczas Reszeliadą, rolę Barbary Zdunk odtworzyła Ewa Lewandowska Spektakl pt. „Barbara Zdunk - Ostatnia Czarownica" wystawiono także 9 września 2004 r. przez grupę taneczną „Reszka" w reszelskim amfiteatrze. Inscenizację procesu Barbary Zdunk w wykonaniu młodych aktorów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Reszlu można było również oglądać 20 czerwca 2009 r. na dziedzińcu Zamku w Reszlu. Reszelskie widowisko jest możliwe dzięki dofinansowaniu unijnemu jakie otrzymało z RPO „Warmia i Mazury 2007-2013" stowarzyszenie „Dom Warmiński" (w jego skład wchodzą m.in. powiaty: olsztyński, braniewski i lidzbarski) w ramach projektu „Śladami historycznej Warmii".  

_