W oczekiwaniu na nowego biskupa


W sobotę 8 października 2016 r. arcybiskup Józef Górzyński, mianowany 10 lutego 2015 r. przez Ojca Świętego Franciszka arcybiskupem koadiutorem archidiecezji warmińskiej, obejmie biskupstwo – po rezygnacji z urzędu (z racji ukończenia 75 roku życia) arcybiskupa Wojciecha Ziemby Metropolity Warmińskiego.

W związku z objęciem biskupstwa przez arcybiskupa koadiutora Józefa Górzyńskiego, w sobotę 8 października o godz. 8:00 w Bałdach odbędzie się uroczyste powitanie u symbolicznych Wrót Warmii. Zgodnie z historycznym zwyczajem to w tym miejscu witano nowo mianowanych biskupów, którzy przejeżdżali tędy w drodze do Lidzbarka Warmińskiego, aby objąć biskupstwo. W Bałdach składano biskupom pierwszy hołd i witano ich uroczyście przez wszystkie stany: duchowieństwo, lokalne władze, szlachtę, mieszczan oraz chłopów.

Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego przywita wójt gminy Purda Piotr Płoski wraz z mieszkańcami . Podczas uroczystości przedstawiciele gminy wręczą biskupowi dary. Wydarzenie uświetni występ chóru parafialnego im. Elżbiety Gołębiowskiej z Klewek.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Purda na uroczystości związane z objęciem biskupstwa przez arcybiskupa Józefa Górzyńskiego.