wtorek, 27 Wrzesień 2022 , imieniny obchodzą: Justyna, Cyprian
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

W kryzysie psychicznym nie jesteś sam. Sprawdź, gdzie znaleźć pomoc.

W kryzysie psychicznym nie jesteś sam. Sprawdź, gdzie znaleźć pomoc.

Życie w nieustannym stresie, presja czasu, przeniesienie części interakcji społecznych do sieci, izolacja spowodowana pandemią destrukcyjnie wpływają na jakość naszego życia. Skutkiem jest nieradzenie sobie z emocjami, trudności w budowaniu relacji z innymi ludźmi, obniżony nastrój i objawy psychosomatyczne, a w końcu zaburzenia i problemy psychiczne. 10 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, ustanowiony w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Warto przy tej okazji przypomnieć, że o zdrowie psychiczne warto dbać, a w przypadku problemów skorzystać z pomocy specjalistów. Gdzie ich szukać w powiecie olsztyńskim?

Szpital Powiatowy w Biskupcu oferuje świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych, a młodym pacjentom zapewnia wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne. Opieką tutejszego ośrodka mogą być objęte dzieci i młodzież podlegająca obowiązkowi szkolnemu, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a także ich rodziny lub opiekunowie prawni. Zgłoszenie nie wymaga skierowania, a świadczenia są bezpłatne – refundowane przez NFZ. – Problemy psychologiczne u młodych pacjentów różnią się od tych u dorosłych. Rzadko dotyczą tylko jego samego, zwykle chory jest cały system, coś się dzieje w rodzinie, szkole. Terapii zostają więc poddani dziecko lub nastolatek, ale często także rodzice. Leczenie jest więc kompleksowe, tak by młodemu człowiekowi w trudnym okresie dojrzewania udało się wyjść ze „ślepej uliczki”, pokonać lęki, poprawić koncentrację, podnieść poczucie własnej wartości. A rodzicom pomagamy być „wystarczająco dobrymi”, by przygotować dziecko do wejścia w dorosły świat – tłumaczy kierujący tutejszym Ośrodkiem Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dr Tomasz Żyśko, specjalista psychiatrii. Specjaliści oferują pomoc w rozwiązaniu problemów psychologicznych i emocjonalnych przede wszystkim poprzez terapię. – Jest ona rozwiązaniem pierwszoplanowym i najbardziej skutecznym w tym okresie. Dzięki metodzie pracy poprzez słowo i słuchanie leczymy przyczynę problemów, a nie same skutki jak w przypadku leków – dodaje dr T. Żyśko.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Dobrym Mieście oferuje świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych, a także terapię uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu.

 

Pomoc można też uzyskać przez telefon. Ważne numery:

22 635 09 54 Telefon Zaufania dla Osób Starszych — poniedziałek, środa, czwartek, w godz. 17:00-20:00

22 594 91 00 Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji — środa-czwartek, w godz. 17:00 -19:00

22 484 88 01 Antydepresyjny Telefon Zaufania — poniedziałek-piątek, w godz. 15:00-20:00

800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – połączenie bezpłatne i anonimowe, telefon jest całodobowy

116 111 Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży – połączenie bezpłatne i anonimowe, czynne 7 dni w tygodniu w godz. 12:00-2:00; www.116111.pl

800 70 22 22 Linia Wsparcia – połączenie dla osób dorosłych, linia bezpłatna i anonimowa, całodobowa

116 123 Kryzysowy Telefon Zaufania – połączenie bezpłatne, linia skierowana do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, telefon czynny od 14:00-22:00, prowadzony przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

89 192 88 lub 89 527 00 00 Olsztyński Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” – czynny całą dobę; www.telefonzaufania.org

 

Zachęcamy też do zapoznania się z Przewodnikiem po dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w Powiecie Olsztyński:

Podmiot realizujący świadczenie Adres, numer telefonu
Pomoc z zakresu usług opiekuńczych
Dom Pomocy Społecznej
w Grazymach
typ: dla dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie (mężczyzn)
Grazymy 1
11-036 Gietrzwałd
tel. 89 513 14 61
Dom Pomocy Społecznej
w Jezioranach
typ: dla dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie oraz dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie
ul. Kajki 49
11-320 Jeziorany
tel. 89 718 16 64
Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”
w Olsztynku
typ: dla osób przewlekle psychicznie
chorych
ul. Park 5
11-015 Olsztynek
tel. 89 519 50 20
Dom Pomocy Społecznej
w Jonkowie z Filią w Dobrym Mieście
typ: dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych
ul. Lipowa 911-042 Jonkowotel. (89) 512-91-26
Dom Pomocy Społecznej w Barczewietyp: dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych ul. Kraszewskiego 1711-010 Barczewotel/fax: (89) 514 84 21
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Marcinkowie
typ: dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie
Marcinkowo 67
11-030 Purda
tel. 534 503 567, 534 517 685
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Prejłowie
Prejłowo 13
11-060 Purda
tel. 534 518 892
W tych jednostkach dowiesz się o usługach opiekuńczych, zasiłkach, rodzajach pomocy poza miejscem zamieszkania
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Olsztynie
ul. Bałtycka 65
10-175 Olsztyn
tel. 89 544 38 00
fax 89 544 38 11
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Barczewie
ul. Wojska Polskiego 15
11-010 Barczewo
tel. 89 514 97 98
fax 89 514 97 99
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Biskupcu
ul. Niepodległości 3
11-300 Biskupiec
tel. 89 715 25 13
fax 89 715 22 60
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dobrym Mieście
ul. Olsztyńska 3
11-040 Dobre Miasto
tel. 570 292 381
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej Dywity z/s
w Tuławkach
Tuławki 10A
11-001 Dywity
tel. 89 513 22 24, 89 511 92 78
fax. 89 513 22 24
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gietrzwałdzie
ul. Spacerowa 14 a
11-036 Gietrzwałd
tel. 893 070 100
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jezioranach
ul. Kajki 20
11-320 Jeziorany
tel. 89 718 11 33
fax 89 718 16 58
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jonkowie
ul. Lipowa 11
11-042 Jonkowo
tel./fax 89 523 77 64, 89 512 92 10
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Olsztynku
ul. Niepodległości 19
11-015 Olsztynek
tel. 89 519 21 31
tel./fax 89 519 26 94
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kolnie
Kolno 38
11-311 Kolno
tel./fax 89 716 32 93
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Purdzie
Purda 96B
11-030 Purda
tel. 89 519 50 50
fax 89 519 50 60
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Stawigudzie
ul. Olsztyńska 3
11-034 Stawiguda
tel. 89 512 65 03
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Świątkach
Świątki 87
11-008 Świątki
tel. 89 526 00 87, 89 513 16 68
fax 89 616 98 22
W tej jednostce dowiesz się co zrobić, aby otrzymać rentę
ZUS Oddział w Olsztynie
zasięg terytorialny:
gminy: Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto,
Dywity, Gietrzwałd, Jeziorany, Jonkowo,
Kolno, Olsztynek, Purda, Stawiguda,
Świątki,
miasto: Olsztyn
Pl. Konsulatu Polskiego 4
10-959 OlsztynCentrum Obsługi Telefonicznej ZUS:
22 560 16 00 z telefonów stacjonarnych
i komórkowych
W tych jednostkach dowiesz się o orzecznictwie pozarentowym
Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
w Olsztynie
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
tel. 89 523 28 04
fax 89 523 28 02
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Warmińsko-Mazurskim ul. Dworcowa 60
10-437 Olsztyn
tel./fax. 89 542 65 73
W tych jednostkach otrzymasz pomoc psychiatryczną, psychologiczną, psychoterapeutyczną
Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu- świadczenie psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych- świadczenia psychologiczne i psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży ul. Armii Krajowej 811- 300 BiskupiecTel 89 7156223Tel 89 7156306
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Dobrym Mieście
- świadczenia opiekuńczo-lecznicze
psychiatryczne dla dorosłych,
- świadczenia psychiatryczne
ambulatoryjne dla dorosłych,
- świadczenia terapii uzależnienia
i współuzależnienia od alkoholu
ul. Grunwaldzka 10B
11-040 Dobre Miasto
tel. 89 616 82 55tel. 89 616 82 31, 89 616 82 32tel. 89 616 82 39
W tych jednostkach uzyskasz pomoc w stanach kryzysu psychicznego
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej Olsztyn w tymPunkt Interwencji Kryzysowej w Biskupcutyp: całodobowa w zakresie
wsparcia ofiar przemocy w rodzinie
rodzaje porad: pomoc specjalistyczna
w ramach interwencji kryzysowej
ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyntel. 89 544 38 00,   665 237 899fax 89 544 38 11
Powiatowy Punkt Konsultacyjny dla
osób uzależnionych współuzależnionych i ofiar przemocy w Olsztynie
rodzaje porad: prawne, psychologiczne i socjalne
ul. Bałtycka 65
10-175 Olsztyn
tel. 89 544 38 00, 665 237 899,
514 827 985
fax 89 544 38 11
Ośrodek Wsparcia Rodziny w Biskupcu
typ: placówka specjalistycznego
poradnictwa i wsparcia związanego
z uzależnieniami, przemocą w rodzinie
ul. Niepodległości 4
11-300 Biskupiec
tel. 89 715 26 62
Ośrodek Profilaktyki i Pomocy
Rodzinie w Dobrym Mieście
typ: pomoc i wsparcie dla osób
uzależnionych i ich rodzin, przemoc
w rodzinie
ul. Olsztyńska 3
11-040 Dobre Miasto
tel. 535 500 013
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
w Jonkowie
typ: poradnictwo prawne
i psychologiczne
ul. Lipowa 11
11-042 Jonkowo
tel. 89 523 77 64
Powiatowa Poradnia
Psychologiczno- Pedagogiczna
w Olsztynie
rodzaje porad: psychologiczne,
pedagogiczne, logopedyczne, zawodowe
zgodne z przepisami oświatowymi
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
tel. 89 527 03 46
Powiatowa Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna
Punkt Konsultacyjno-
Diagnostyczny w Barczewie
rodzaje porad: psychologiczne,
pedagogiczne, logopedyczne, zawodowe
zgodne z przepisami oświatowymi
ul. Północna 4
11-010 Barczewo
tel. 89 514 85 25
Powiatowa Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna
Punkt Konsultacyjno-
Diagnostyczny w Biskupcu
rodzaje porad: psychologiczne,
pedagogiczne, logopedyczne, zawodowe
zgodne z przepisami oświatowymi
ul. Armii Krajowej 1B
11-300 Biskupiec
tel. 89 715 21 67
Powiatowa Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna
Punkt Konsultacyjno-
Diagnostyczny w Dobrym Mieście
rodzaje porad: psychologiczne,
pedagogiczne, logopedyczne, zawodowe
zgodne z przepisami oświatowymi
ul. Olsztyńska 19
11-040 Dobre Miasto
tel. 89 615 19 35
Powiatowa Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna
Punkt Konsultacyjno-
Diagnostyczny w Olsztynku
rodzaje porad: psychologiczne,
pedagogiczne, logopedyczne, zawodowe
zgodne z przepisami oświatowymi
ul. Klikowicza 4
11-015 Olsztynek
tel. 89 519 23 08
W tych jednostkach uzyskasz pomoc w zakresie aktywizacji zawodowej
Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego al. Piłsudskiego 64B
10-450 Olsztyn
tel. 89 533 01 56
Młodzieżowe Centrum Kariery
w Biskupcu
ul. Pionierów 6
11-300 Biskupiec
tel. 89 715 22 12
Punkt Pośrednictwa Pracy OHP
w Biskupcu
ul. Pionierów 6
11-300 Biskupiec
tel. 517 609 062
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
OHP w Klebarku Wielkim
Klebark Wielki 18
10-687 Olsztyn
tel. 89 527 12 06
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
OHP w Dobrym Mieście
ul. Grudziądzka 9b
11-040 Dobre Miasto
tel. 89 715 28 40
Warsztat Terapii Zajęciowej
w Biskupcu
ul. Gdańska 1
11-300 Biskupiec
tel. 89 715 42 01, 89 676 42 01
Warsztat Terapii Zajęciowej
w Dobrym Mieście
ul. Garnizonowa 20
11-040 Dobre Miasto
tel. 89 615 37 47 fax 89 615 37 49
Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Olsztynku
ul. Ostródzka 4c
11-015 Olsztynek
tel. 89 519 25 75
Zakład Aktywności Zawodowej
w Biskupcu
ul. Gdańska 1
11-300 Biskupiec
tel. 667 180 600
tel./fax 89 715 42 01

fot. Freepik

image_pdfimage_print

Zobacz również:

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

PKZ_2

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji