VI edycja ogólnopolskiego konkursu Bibliotekarz Roku


Szanowni Państwo,
rusza VI edycja ogólnopolskiego konkursu Bibliotekarz Roku, organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Celem konkursu jest promocja zawodu bibliotekarza i umacnianie jego rangi w społeczeństwie.

Wójt Gminy Świątki zachęca do wytypowania bibliotekarki/bibliotekarza, kandydata do wojewódzkiego etapu konkursu Warmińsko-Mazurski Bibliotekarz Roku 2015. Zwycięzca etapu okręgowego weźmie udział w ogólnopolskim plebiscycie wyłaniającym Bibliotekarza Roku 2015 – osoby, cieszącej się największym uznaniem w skali kraju. To szansa, aby wypromować swoją bibliotekę i miejscowość.

Prawo zgłaszania kandydatów mają zarówno osoby indywidualne, jak też struktury i przedstawiciele SBP oraz innych organizacji, dyrekcje bibliotek, redakcje czasopism zawodowych oraz lokalne władze, pod warunkiem uzyskania zgody kandydatów na udział w Konkursie. Kandydat na Bibliotekarza Roku nie musi należeć do SBP.

Do konkursu może zostać zgłoszony kandydat zatrudniony w bibliotece na stanowisku merytorycznym, z co najmniej 3-letni stażem pracy w bibliotece, wyróżniający się konkretnymi dokonaniami zawodowymi w minionym roku, które w sposób znaczący usprawniły działanie biblioteki, bądź przyczyniły się do lepszego postrzegania jej przez społeczność, którą obsługuje.

Na zgłoszenia czekamy do 26 lutego 2016 roku, e-mail: warminsko-mazurski@sbp.pl, adres: Okręg SBP w Olsztynie, ul. 1-Maja 5, 10-117 Olsztyn.
Regulamin wraz z formularzami dostępny u p. M. Ćwiek w Urzędzie Gminy w Świątkach.