Uzgadnianie projektów usytuowania urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach Skarbu Państwa i Powiatu Olsztyńskiego.


Treść urzędowa:
Uzgadnianie projektów usytuowania urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach Skarbu Państwa i Powiatu Olsztyńskiego.
Wymagane dokumenty:
Wniosek powinien zawierać:
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz inwestora.
2. Adres zamieszkania.
3. Numer telefonu.
4. Położenie (miejscowość, gmina), numer działki zgodnie z danymi ewidencji gruntów.
5. Określenie rodzaju planowanej inwestycji.

Do wniosku dodatkowo należy dołączyć:
1. Projekt usytuowania inwestycji.
2. Pełnomocnictwo w przypadku występowania innej osoby niż właściciel.

Opłaty:
Termin odpowiedzi:
1. Podjęcie zadania w ciągu miesiąca. 2. Realizacja zadania zgodnie z wymogami ustawy.
Tryb odwoławczy:
Brak
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Wykonanie zadania:

Jednostka odpowiedzialna
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw geodezji wraz ze stanowiskami Geodety Powiatowego i Przewodniczącego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej
Pracownicy odpowiedzialni
  • Marta Wtulich
    - Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw geodezji wraz ze stanowiskami Geodety Powiatowego i Przewodniczącego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej
    OLsztyn, Plac Bema 5 pokój 107
    telefon: 523 28 87
    godziny pracy: 7 – 15