Utrudnienia w powiatowej geodezji


W związku z realizacją projektu „E-mapa – pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Olsztyńskiego poprzez uzupełnienie i digitalizację danych” w dniach 13-16 kwietnia jednostki geodezyjne powiatu nie będą wydawać zamawianych dokumentów. Za utrudnienia przepraszamy.

_

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Starosta Olsztyński zawiadamia, że w związku z realizacją projektu „e-mapa – pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Olsztyńskiego poprzez uzupełnienie i digitalizację danych”, w dniach od 13.04.2012r do 16.04.2012r. włącznie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Referat Geodezji i Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Punkt Przyjęć Interesantów w Biskupcu nie będą wydawać zamawianych dokumentów. Obsługa będzie prowadzona tylko w zakresie przyjmowania wniosków o wydanie dokumentów z operatu ewidencyjnego, zgłoszeń prac geodezyjnych oraz opiniowania dokumentacji projektowej. Za utrudnienia przepraszamy.

„Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013″

_