Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w banku!


Zagubiłeś dokument tożsamości lub została Ci skradziona karta płatnicza? Zastrzeż je w szybki i prosty sposób w ogólnopolskim Systemie Zastrzegania Kart. W ciągu kilku minut dane trafią do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych i innych firm. Chroń się, bo codziennie przestępcy podejmują dziesiątki prób użycia cudzych dokumentów: do wyłudzenia kredytów, wynajmu nieruchomości czy przestępstw podatkowych.

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

Należy je szybko zastrzec w banku – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego). Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:

  1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONEw swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami (zobacz listę banków).
   • Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych uczestników Systemu DZ.
   • Najlepiej to zrobić osobiście w oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości).
   • Można skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko pod warunkiem, że osoba zastrzegająca miała tam już wcześniej założone konto z wykorzystaniem danych z utraconego dokumentu).
  2. Powiadomienie Policji – o ile dokumenty utracono w wyniku przestępstwa.
  3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu
   • informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie gov.pl.

   Podkreślamy, że w systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą wszystkie banki w Polsce oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista uczestników, dla bezpieczeństwa całego systemu, jest jednak objęta tajemnicą. Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych nie korzystają (lista banków zastrzegających dokumenty od wszystkich osób).

  systemdz.schemat.dzialania.200311

 

 1. Co robić w razie utraty karty płatniczej?
 2. Najważniejsze, by nie została ona wykorzystana bez naszej wiedzy. Ratunkiem dla zasobów konta jest szybki telefon pod numer 828 828 828.
 3. W Polsce co roku ginie ponad milion kart płat­niczych. Gdyby ich właściciele natychmiast po zauważeniu ubytku zastrzegli kartę, nie ponieśliby strat finansowych. Powodem bra­ku szybkiej reakcji często bywa nieznajomość odpowiedniego numeru telefonu do banku. Numer alarmowy 828 828 828 ułatwia bły­skawiczne działanie. Prosty do zapamiętania, dostępny przez całą dobę z każdego rodzaju telefonu i z każdego zakątka świata. Wykona­no na niego już blisko ćwierć miliona połączeń od jego uruchomienia w 2014 r.

  To nie jest zwykła infolinia. Została oparta na nowoczesnej technologii, która rozpozna­je podaną przez dzwoniącego nazwę banku, z którego pochodziła utracona karta. Następ­nie uzyskujemy połączenie z konsultantem tego banku, który zastrzega kartę. Więcej in­formacji: www.Zastrzegam.pl

 4. Zastrzeganie kart bankomatowych
 5. System Dokumenty Zastrzeżone to projekt realizowany przez Związek Banków Polskich pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, we współpracy z Federacją Konsumentów i Policją.

Grafiki: dokumentyzastrzezone.pl