Uroczysty apel i ślubowanie klas pierwszych


14 października 2015 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Szkole Podstawowej w Świątkach odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej i ślubowania klas pierwszych. Uroczystość uświetnili swoim przybyciem zaproszeni goście: wójt gminy Świątki Sławomir Kowalczyk, sekretarz gminy Jarosław Milewski, przedstawiciel Warmińskiego Banku Spółdzielczego Agnieszka Strękowska oraz rodzice i opiekunowie uczniów klas pierwszych.

Na pierwszą część apelu złożyły się podziękowania i życzenia dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Agnieszki Miąsko, skierowane do nauczycieli oraz pracowników administracyjnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Drugą część stanowił ceremoniał nierozerwalnie związany z życiem szkoły, czyli ślubowanie uczniów klas pierwszych, symbolicznie oznaczający przyjęcie nowych uczniów do społeczności uczniowskiej na długich sześć lat. Na tę część z niecierpliwością oczekiwały same „pierwszaki” oraz ich rodzice.

Zanim doszło do ślubowania i pasowania na uczniów klas pierwszych, dzieci musiały pokazać, że są gotowe do tego, aby przestrzegać praw i obowiązków, wynikających z przyjęcia do grona uczniów. Recytacją i śpiewem bohaterowie wydarzenia swój pierwszy sprawdzian zdali wzorowo, a dyrekcja mogła ich pasować na uczniów klas pierwszych. Niemniej poruszeni od dzieci byli ich rodzice, którzy każdy moment uroczystości próbowali uwiecznić na zdjęciach. O swoich starszych kolegach i koleżankach nie zapomniały także przedszkolaki, które przybyły na uroczystość ślubowania, ogromnie przeżywając wydarzenia, których były uczestnikami.

Apel zakończył się wręczeniem upominków dla „pierwszaków”.