Unieważnienie przetargu ustnego nieograniczonego - informacja


Zarząd Powiatu w Olsztynie informuje, że unieważnia przeprowadzony w dniu 7 listopada 2016 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, sala Nr 206, III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęguckim Młynie, gmina Gietrzwałd, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Łęguty numerami działek 30/9 i 30/11 o łącznej powierzchni 7,7770 ha, zabudowanej obiektami byłego Ośrodka Wypoczynkowego w Łęguckim Młynie oraz Małą Elektrownią Wodną, opisanej w księdze wieczystej KW nr OL1O/00132376/3.

Przyczyną unieważnienia przetargu jest uzasadnione ryzyko zawarcia w wyniku przetargu nieważnej umowy sprzedaży ww. nieruchomości.