wtorek, 4 Sierpień 2020 , imieniny obchodzą: Dominik, Jan
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Udostępnianie informacji o środowisku

Organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie, znajdujące się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdującej się w posiadaniu Wydziału Gospodarowania Środowiskiem Starostwa Powiatowego w Olsztynie polega na:

 • ustnym przekazaniu informacji
 • wglądzie do danego dokumentu w siedzibie Wydziału
 • umożliwieniu sporządzenia kopii
 • przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku (chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ administracji, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku)
 • przesłaniu kopii dokumentów lub danych przez organ.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko prawo do informacji o środowisku i jego ochronie przysługuje każdemu, na warunkach określonych ustawą.

Zgodnie z art. 21. ust. 1. ww. ustawy dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach.

Wymagane dokumenty:

Zgodnie z art. 12 ust. ww. ustawy

1. Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się na pisemny wniosek o udostępnienie informacji,

2. Bez pisemnego wniosku udostępnia się:

1) informację niewymagającą wyszukiwania;

2) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi – informacje znajdujące się w posiadaniu organów administracji lub dla nich przeznaczone, umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia.

Opłaty:

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne, gdy:

 • przekazanie informacji nastąpiło ustnie,
 • informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty zostały wyszukane i przejrzane w siedzibie urzędu.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne, gdy:

 • informacje należało wyszukać,
 • informacja została przekształcona w formę wskazaną we wniosku,
 • sporządzone zostały kopie dokumentów lub danych,
 • organ przesłał wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych.

Organ administracji pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty. Wysokość opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposób uiszczania określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415).

Opłatę uiszcza się, po jej ustaleniu, przez pracownika WydziałuGospodarowania Środowiskiem, przez wpłatę do kasy lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Olsztynienr:
46 1560 0013 2013 1105 7000 0003 lub przy odbiorze przesyłki (w przypadku przesyłania dokumentów lub danych drogą pocztową).

Termin odpowiedzi: 

Informację udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku, termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

Tryb odwoławczy:
Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

Art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Organ administracji może, w drodze decyzji, odmówić udostępnienia informacji, jeżeli:

 • wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania lub przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się,
 • wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny.

Odmowa udostępnienia dotyczy także informacji wymienionych w art. 16 ust. 1 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (z zastrzeżeniem art. 18 w/w ustawy).

Jeżeli wniosek o udostępnienie informacji jest sformułowany w sposób zbyt ogólny wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia (doprecyzowania).

Pracownicy odpowiedzialni:

 • Ewa Pisarek
  Olsztyn, Plac Bema 5, pokój 232
  telefon: 89 523 28 88
  godziny pracy: 7:00 – 15:00
 • Halina Skrzypczyk
  Olsztyn, Plac Bema 5, pokój 232
  telefon: 89 523 28 88
  godziny pracy: 7:00-15:00
 • Mariola Hegier
  Olsztyn, Plac Bema 5, pokój 230
  telefon: 89 521 05 18
  godziny pracy: 7:00 – 14:00
 • Iwona Zapadka
  Olsztyn, Plac Bema 5, pok. 230
  telefon 89 521 05 18
  godz. pracy 7:00 – 15:00
 • Katarzyna Politowska
  Olsztyn, Plac Bema 5, pokój 231
  telefon: 89 521 05 26
  godziny pracy: 7:00 – 15:00
 • Paulina Pinkowiecka
  Olsztyn, Plac Bema 5, pokój 231
  telefon: 89 521 05 26
  godziny pracy:  7:00 – 15:00
 • Krzysztof Łach
  Olsztyn, Plac Bema 5, pokój 212
  telefon: 89 523 28 38
  godziny pracy: pn. – pt. 7:00 – 15:0o
image_pdfimage_print
14 / 01 / 2016

Zobacz również:

transmisje_obrad

99_locek_strategia98_banerek-rodzinaprojekty-unijneinwestycje powiatupsd_kloceku_pracy

98_OcRSO

nieodplatna_pomoc

 

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji