Uczyli się o owcach i kozach...


Pozyskiwanie i przetwórstwo mleka owczego i koziego, pozyskiwanie jagnięciny i koźlęciny oraz walory prozdrowotne produktów kozich i owczych… Taką problematyką zajmowali się ostatnio uczniowie Technikum Rolniczego z Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach. Nic w tym dziwnego, bo właśnie ci młodzi ludzie udali się z wizytą do Laboratorium  Dydaktyczno-Badawczego Katedry Hodowli Owiec i Kóz  Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Grupę młodzieży pod opieką nauczycielek - Hanny Zygmuntowicz i Anny Bontal oraz dyrektor szkoły Joanny Maziuk, powitali: Dziekan Wydziału prof. dr hab. Wiesław Sobotka, Prodziekan ds. studenckich dr hab. Wojciech Kozera  oraz Andrzej Milkiewicz – dyrektor Oddziału Terenowego  Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie.

Uczniowie ze Smolajn wysłuchali wykładu prof. dr hab. Stanisława Milewskiego „Pozyskiwanie wysokiej jakości produktów owczych i kozich”. Zapoznali się z rasami mlecznymi kóz i owiec, ich wydajnością mleczną i właściwościami mleka, przetwórstwem mleka owczego i koziego, a także z wartością rzeźną i parametrami jakościowymi mięsa pozyskiwanego z ras mięsnych owiec i kóz. Zwiedzili też laboratorium badawcze oraz jego  wyposażenie, a także bazę doświadczalną i zwierzęta służące dydaktyce i badaniom Katedry Hodowli Owiec i Kóz. Gospodarzami laboratorium byli dr hab. Zenon Tański  i mgr inż. Jerzy Dzida.

Wizytę  zakończyła degustacja wyrobów mleczarskich i serowarskich z mleka koziego. Według relacji uczestników, wszystko smakowała wyśmienicie…