Uczniowie z Dobrego Miasta najlepsi w regionie


„Z klasy do kasy” to ogólnopolski konkurs ekonomiczny, w którego szóstej edycji wziął udział powiatowy Zespół Szkół Zawodowych w Dobrym Mieście. Uczniowie ZSZ najlepiej w regionie inwestowali wirtualne pieniądze i w nagrodę pojechali na finały ogólnopolskie do Warszawy. 

_

Konkurs organizowany jest  wspólnie przez „Gazetę Wyborczą”, Narodowy Bank Polski oraz Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy oraz portal Wyborcza.biz, przy współpracy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. W pierwszym etapie konkursu każda drużyna otrzymała wirtualne 100 tys. zł na inwestycje, a dodatkowe wirtualne 50 tys. zł mogła wziąć w formie kredytu. Potem przez sześć tygodni wszystkie drużyny musiały tak inwestować w akcje spółek z indeksu WIG20, w fundusze inwestycyjne, złoto, waluty i lokaty bankowe, by wykazać się jak największym zyskiem.
- Osiągnięcie sukcesu nie było łatwe, bo na rynkach finansowych panowała nerwowa atmosfera – mówi Andrzej Wonia, dyrektor ZSZ w Dobrym Mieście. – A jednak udało się!
Dwa spośród sześciu komitetów szkoły dostały się do półfinałów wojewódzkich, które odbyły się 15 czerwca w Olsztynie. Pod opieką nauczyciela Urszuli Wojciechowskiej-Wicha grupy o wdzięcznych nazwach „KWIATEK” i „GUMISIE18” po zakończeniu części inwestycyjnej, w której plasowały się odpowiednio na 1 i 15 miejscu, rozwiązywały test z wiedzy ekonomicznej. Wyniki testu zasilały konto komitetów. Ostatecznie udało się osiągnąć podwójny sukces. Komitet „KWIATEK”  w składzie: Ewelina Kozakiewicz, Anna Fronckiewicz, Joanna Zawiślińska utrzymały swoją pierwszą lokatę w województwie, natomiast „ GUMISIE18” – Agnieszka Dzieniszewska, Klaudia Olszewska, Małgorzata Podstawka, Marta Pomoryn, Tomasz Wiśniewski, znacząco „skoczyli” w górę (na 7 miejsce). Wszyscy wymienieni uczniowie pochodzą z Technikum w Dobrym Mieście (technik ekonomista). Komitet „ KWIATEK” jako najlepszy z najlepszych w województwie wziął udział w finałach ogólnopolskich, które odbyły się 23 czerwca w Warszawie.