Uczniowie z Biskupca znowu najlepsi


Agata Studenta i Daniel Thimm reprezentujący Zespół Szkół w Biskupcu zwyciężyli w eliminacjach powiatowych do XXII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej.

Uczestnicy musieli wykazać się posiadaniem wiadomości dotyczących m. in. zarządzania kryzysowego, udzielania pierwszej pomocy, przepisów o ruchu drogowym, czy ochrony przeciwpożarowej. Pomimo iż liczył się wspólny wynik, każdy biorący udział w eliminacjach musiał sam rozwiązać test składający się z 45 pytań.

Drugie miejsce zajęły Sandra Gajcy i Marta Murawska, uczennice z Zespołu Szkół w Dobrym Mieście. Trzecie zaś Kacper Słowikowski i Adam Wieśniak z Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach.

Zbigniew Załuski, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie, pogratulował wszystkim uczestnikom. – Cieszę się, że w naszym powiecie znajdują się młodzi ludzie interesujący się problematyką obrony cywilnej. Jestem przekonany, że przyswojona wiedza przyda Wam się w życiu codziennym – powiedział.

Celem olimpiady jest popularyzowanie problematyki obrony cywilnej oraz przygotowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, a także kształtowania nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

Organizatorem Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Za eliminacje powiatowe odpowiadał Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego  w Olsztynie.

Ostatni, trzeci etap – olimpiada wojewódzka – odbędzie się 3 marca w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.