Uczennica z Olsztynka w finale konkursu Ośmiu Wspaniałych


Absolwentka Technikum Hotelarskiego powiatowego Zespołu Szkół w Olsztynku Magdalena Nyga została ogólnopolską  finalistką Konkursu Ośmiu Wspaniałych, organizowanego corocznie przez Fundację Świat na Tak. Gratulujemy!

_

Od kilku lat Starostwo Powiatu Olsztyńskiego zaprasza młodych wolontariuszy do podzielenia się swoim doświadczeniem z pracy w lokalnym środowisku. Jury spośród kandydatów wybiera do 8 osób edycji lokalnej, a następnie nominuje reprezentanta do edycji ogólnopolskiej. Z tej grupy wyłaniani są laureaci Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. W tym roku olsztyńskie starostwo wyróżniło Magdę Nygę, która reprezentowała powiat olsztyński w Gali XVIII Ogólnopolskiego Finału Ośmiu Wspaniałych Samorządowego Konkursu Nastolatków (15-17.06). Magda jest inicjatorką wielu działań na rzecz lokalnego środowiska, działa w Centrum Wolontariatu – organizuje i prowadzi zajęcia w świetlicy środowiskowej w Jemiołowie, uczestniczy w zbiórkach żywności, przez trzy lata aktywnie pracowała na rzecz Domu Dziecka. Brała udział w akcjach profilaktycznych, współorganizowała Tydzień wolontariatu w ramach programu „Szkoła bez przemocy”. To tylko niewielka część podjętych przez nią przedsięwzięć. Doceniono jej działalność i zaproszono do Białegostoku. Władze miasta przygotowały wiele atrakcji: grę miejską, wycieczkę do Białowieży, gry integracyjne. Najcenniejsze jednak były kontakty z wolontariuszami z całej Polski. Cieszy, że wielu młodych ludzi, mimo tak powszechnie propagowanego materializmu, znajduje czas dla drugiego człowieka. Są dyskretni, empatyczni, a co najważniejsze – bardzo starają się pomóc. Ważne, żeby ten entuzjazm był zaraźliwy. Wolontariusze nie potrzebują poklasku i widowni, ale takie uroczystości na pewno dodają skrzydeł.

Magdalena Nyga na zdjęciu pierwsza od prawej