Turniej Sudoku o Puchar Starosty


Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie i Gminne Gimnazjum im. Ks. W. Zinka zapraszają wszystkich miłośników łamigłówek i logicznego myślenia do udziału w I Turnieju Sudoku i Łamigłówek Logicznych o Puchar Starosty Olsztyńskiego. Turniej odbędzie się 19 października w GOK w Gietrzwałdzie. Zgłoszenia są przyjmowane do 11 października!

_

Celem turnieju jest rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, propagowanie aktywności intelektualnej oraz zachęcanie do rozwijających umysłowo form spędzania wolnego czasu. Udział w turnieju jest bezpłatny i możliwy po uprzednim zgłoszeniu (imię, nazwisko, wiek, miejscowość i telefon kontaktowy) na adres mailowy: sudoku.gok@gmail.com lub telefonicznie 503100851 do 11 października 2013 roku .
Turniej odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: do lat 13, 13 – 16 lat i powyżej 16 lat.
Turniej będzie trwał 120 minut. Uczestnicy w trakcie turnieju mogą korzystać jedynie z przyborów: ołówek, gumka, długopis. Każdy z uczestników otrzyma 8 kart z sudoku lub łamigłówkami logicznymi. Kolejność rozwiązywania dowolna. Gracz zgłaszający rozwiązanie zadań musi wypełnić diagramy długopisem, ołówek może służyć jedynie do szkicowania możliwości rozwiązania. Diagram musi być wypełniony w sposób nie dający wątpliwości rozwiązania: czytelny, bezsporny, nie zamazany. O zajętym miejscu decyduje suma punktów zdobyta przez uczestnika. Za poprawne rozwiązanie zadania uczestnik otrzymuje maksymalną ilość punktów umieszczoną na kartach przy każdym z zadań, za błędne rozwiązanie – 0 punktów.
Możliwe jest zakończenie rozwiązywania zadań przed upływem ustalonego czasu, dzięki czemu uczestnik otrzyma dodatkowe punkty za szybkość rozwiązania (pod warunkiem prawidłowo rozwiązanych zadań konkursowych) – 1 punkt za każdą pełną minutę do końca ustalonego czasu. W każdej z grup wiekowych nagrodzonych zostanie troje uczestników z największą ilością punktów.  W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jedną osobę na miejscu pierwszym lub na miejscach nagradzanych o kolejności miejsc zadecyduje czas rozwiązania dodatkowego, przewidzianego na te okoliczności zadania.
Wyniki Turnieju zostaną podane niezwłocznie po obliczeniu otrzymanych przez uczestników punktów. Nad przebiegiem Turnieju czuwać będzie Komisja Konkursowa, której skład zostanie ustalony przez organizatorów. Udział w Turnieju jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu.