Trwają prace wykończeniowe budynku w Butrynach


Dobiegają końca prace związane z modernizacją energetyczną budynku użyteczności publicznej w Butrynach 15.

Wykonawca zakończył już roboty budowlane, trwają jeszcze prace porządkowe oraz montażowe elementów wykończenia.

W ramach prac wykonano: docieplenie ścian, stropodachów, dachów, stropów nad piwnicą, podłogi w piwnicach, stropu pod poddaszem, podłogi na gruncie, stropu zewnętrznego, wymiana okien, drzwi, zastosowanie nawiewników okiennych, modernizacja instalacji CWU, wymiana instalacji CO, grzejników oraz zastosowania zaworów termostatycznych. Zamontowano również kocioł opalany biomasą oraz oświetlenie LED.

Na przyszły tydzień zaplanowano odbiór końcowy prac.

Inwestycja realizowana z projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Butryny 15, Purda 12A, Klebark 11A” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.