Trwa budowa świetlicy w Wilimach


Z unijnych pieniędzy realizowany jest projekt „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilimy”.

Pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 pozwalają na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilimy. Dofinansowanie rzędu 200 tys. zł pozwoli zrealizować projekt wart 300 tys. zł. Wybudowanie obiektu stwarzać będzie możliwości do organizowania wydarzeń rekreacyjnych i kulturalnych również poza sezonem letnim. Budynek świetlicy zostanie przystosowany do organizacji różnych form zajęć i wydarzeń kulturalnych. Wybudowana infrastruktura dostosowana będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych, zastosowane rozwiązania techniczne umożliwiają poruszanie się tych osób po nowo wybudowanym budynku m.in. poprzez obniżenie krawężników, wybudowanie podjazdu, wyeliminowanie schodów (budynek parterowy), toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu przyczyni się do zaspokojenia potrzeb mieszkańców, wzrostu atrakcyjności miejscowości, jak również podniesienia jakości życia.

1 2

Fot. Gmina Biskupiec