Transport - zmiana danych do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy - Powiat Olsztyński
sobota, 15 Sierpień 2020 , imieniny obchodzą: Maria, Napoleon
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Transport – zmiana danych do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy

Treść urzędowa:
Przyjmowanie zgłoszeń zmiany danych do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmiany danych, o których mowa w art. 7a ustawy o transporcie drogowym nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
Wymagane dokumenty:
Zawiadomienie/Wniosek – formularz do pobrania (Wniosek zmiana danych).
Załączniki:

  1. Dokumenty potwierdzające zmianę danych (oznaczenie, siedziba przedsiębiorcy);
  2. Wykaz pojazdów – formularz do pobrania (Wykaz pojazdów) przy zmianie danych pojazdów;
  3. Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną – formularz do pobrania (Oświadczenie baza) – przy zmianie danych dotyczących bazy eksploatacyjnej;
  4. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie + certyfikat kompetencji zawodowych tej osoby – formularz do pobrania (Oświadczenie zarządzającego) – przy zmianie osoby zarządzającej transportem drogowym;
  5. Oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań. zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy + certyfikat kompetencji zawodowych tej osoby – formularz do pobrania (Oświadczenie osoby wyznaczonej do zarządzania transportem) – przy zmianie osoby zarządzającej;
  6. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym;
  7. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 - formularz do pobrania (Oświadczenie o niekaralności);
  8. Dokumenty potwierdzające odpowiednią sytuację finansową, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) Nr 1071/2009 – w przypadku zwiększenia liczby pojazdów zgłoszonych do zezwolenia i ubiegania się o dodatkowy wypis z zezwolenia.
Opłaty:
Opłata skarbowa:

 • Nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata administracyjna:

 1. Opłata za zmianę zezwolenia: 10 % od podstawy (podstawa za wydanie zezwolenia: 1000zł).
 2. Opłata za wydanie każdego wypisu przy zmianie zezwolenia: 5% od podstawowej opłaty za wydanie zezwolenia.
 3. Opłata za wydanie każdego wypisu z zezwolenia przy zwiększeniu taboru: 11 % od podstawy.

Nr konta bankowego Starostwa Powiatowego w Olsztynie:
42 1140 1111 0000 4163 2600 1002 (mBank).

Termin odpowiedzi:
14 dni
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009 r., str. 51).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U z 2013 r., poz. 916).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz 267 z późn. zm.).

Wykonanie zadania:

Jednostka odpowiedzialna
Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
Pracownicy odpowiedzialni
 • Marek Szyrwiński
  - Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 15
  telefon: 521 05 16
  adres e-mail: Napisz e-mail
 • Joanna Martul
  - Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 15
  telefon: 521 05 16
  adres e-mail: Napisz e-mail
image_pdfimage_print
29 / 10 / 2013

Zobacz również:

transmisje_obrad

99_locek_strategia98_banerek-rodzinaprojekty-unijneinwestycje powiatupsd_kloceku_pracy

98_OcRSO

nieodplatna_pomoc

 

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji