Transport – zmiana danych do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy wydanych przed 15 sierpnia 2013 r. - Powiat Olsztyński
czwartek, 19 Wrzesień 2019 , imieniny obchodzą: January, Konstancja
dodaj do ulubionych

Warmia Warto!
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Lądowisko w Gryźlinach
Tagi
Sonda

Co jest największym walorem Warmii?

Transport – zmiana danych do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy wydanych przed 15 sierpnia 2013 r.

Treść urzędowa:
Przyjmowanie zgłoszeń zmiany danych do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać organowi, który udzielił licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, zmiany danych, o których mowa w art. 7a ustawy o transporcie drogowym nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Wymagane dokumenty:
Zawiadomienie/Wniosek – formularz do pobrania (Wniosek zmiana danych licencja).
Załączniki:

1 .Dokumenty potwierdzające zmianę danych (oznaczenie, siedziba przedsiębiorcy);

2. Wykaz pojazdów – formularz do pobrania (Wykaz pojazdów) przy zmianie danych pojazdów;

3. Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną – formularz do pobrania (Oświadczenie baza) – przy zmianie danych dotyczących bazy eksploatacyjnej;

4. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie + certyfikat kompetencji zawodowych tej osoby – formularz do pobrania (Oświadczenie zarządzającego) – przy zmianie osoby zarządzającej transportem drogowym;

5. Oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań. zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy + certyfikat kompetencji zawodowych tej osoby – formularz do pobrania (Oświadczenie osoby wyznaczonej do zarządzania transportem) – przy zmianie osoby zarządzającej;

6. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym  – przy zmianie osoby zarządzającej;

7. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 – formularz do pobrania (Oświadczenie o niekaralności) – przy zmianie osoby zarządzającej;

8. Dokumenty potwierdzające odpowiednią sytuację finansową, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) Nr 1071/2009 – w przypadku zwiększenia liczby pojazdów zgłoszonych do licencji i ubiegania się o dodatkowy wypis z licencji;

Opłaty:
Opłata skarbowa:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata administracyjna:

Opłata za zmianę licencji: 10 % od podstawy (podstawa za wydanie zezwolenia zpd: 1000zł).
Opłata za wydanie każdego wypisu przy zmianie licencji: 5% od podstawowej opłaty za wydanie zezwolenia zpd.
Opłata za wydanie każdego wypisu z licencji przy zwiększeniu taboru: 11 % od podstawy.

Nr konta bankowego Starostwa Powiatowego w Olsztynie:
42 1140 1111 0000 4163 2600 1002 (mBank).

Termin odpowiedzi:
14 dni

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji.

Podstawa prawna:

Art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz. 567)
Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009 r., str. 51).
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U z 2013 r., poz. 916).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 23).

Wykonanie zadania:
Jednostka odpowiedzialna
Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
Pracownicy odpowiedzialni
• Marek Szyrwiński
- Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 15
telefon: 89 521 05 16
adres e-mail: sp10@powiat-olsztynski.pl
• Joanna Martul
- Stanowisko pracy do spraw transportu drogowego
Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 15
telefon: 89 521 05 16
adres e-mail: joanna.matul@powiat-olsztynski.pl

image_pdfimage_print
17 / 03 / 2016

Zobacz również:

sejm
transmisje_obradw-warminskie

99_locek_wiadomosci_z_gmin99_emapa99_locek_strategia98_banerek-rodzinaprojekty-unijneinwestycje powiatupsd_kloceku_pracy

98_OcRSO

port-mazury nieodplatna_pomocpromocja_szkoly

 

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji