Terytorialsi z Warmii i Mazur odebrali sztandar


4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej ma już swój sztandar. To dar społeczeństwa Warmii i Mazur dla żołnierzy, którzy wspierają różne służby i otaczają opieką mieszkańców regionu.

Sztandar jest symbolem sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Uroczystość jego wręczenia odbyła się w niedzielę na placu apelowym w jednostce wojskowej przy ul. Saperskiej w Olsztynie. Na sztandarze prócz słów Bóg, Honor, Ojczyzna jest także nazwisko patrona brygady kapitana Gracjana Klaudiusza Fróga, pseudonim „Szczerbiec”. Matką chrzestną sztandaru została Agnieszka Pasko, dyrektor Centrum Edukacji Mundurowej w Ełku, a ojcem chrzestnym – Maciej Fróg, wnuk patrona brygady.

— Wręczenie sztandaru to najwyższe wyróżnienie dla jednostki wojskowej i wielka nobilitacja dla jej żołnierzy. To potwierdzenie profesjonalizmu kadry w wypełnianiu żołnierskiej powinności względem ojczyzny i narodu. Dziś z ogromną dumą i radością przyjmujemy sztandar, który jest darem od społeczeństwa Warmii i Mazur, a od dziś będzie symbolem 4 WMBOT — mówił „Gazecie Olsztyńskiej” płk Mirosław Bryś, dowódca 4 WMBOT.

Obecni na uroczystości samorządowcy podziękowali żołnierzom m.in. za ich wsparcie w walce z koronawirusem. Natomiast płk Mirosław Bryś na ręce Gustawa Marka Brzezina, marszałka województwa przekazał podziękowanie wszystkim samorządowcom.

— Misją 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności i realizują ją wzorowo. Terytorialsi aktywnie zaangażowali się w walkę z epidemią koronawirusa, otaczają opieką osoby starsze, nasi mieszkańcy mogą na nich liczyć. Dziś dziękuję im za codzienną służbę — mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

 Na zdjęciu starosta Andrzej Abako z 45 Batalionem Lekkiej Piechoty w Olsztynie

Na zdjęciu starosta Andrzej Abako z 45 Batalionem Lekkiej Piechoty w Olsztynie

Podziękowania dla samorządowców

Podziękowania dla samorządowców

img-1338-picture5f79dd0f8a304

Fot. Zbigniew Woźniak/Gazeta Olsztyńska

Film z uroczystości – https://youtu.be/8_AtihJABvU