Szukamy Sukcesów 2019


Rusza XXIV edycja konkursu, w którym nagradzani są wyróżniający się mieszkańcy Gminy Biskupiec.

Gala „Sukcesy” to coroczne spotkanie, na którym honorowani są ludzie, którzy w szczególny sposób reprezentują biskupieckie środowisko. Otrzymują statuetki w kategoriach nauka, kultura, promocja i „krajobraz pełen możliwości”.

O przyznaniu nagród decyduje kapituła „Sukcesów”, która wybiera laureatów spośród nadesłanych zgłoszeń. Zgodnie z regulaminem kandydatów do wyróżnień może zgłaszać praktycznie każdy. Aby tego dokonać należy w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2020 r. na odpowiednim formularzu dokonać zgłoszenia kandydata. Do nich powinny być załączone kopie dyplomów, certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia. Zgłoszenia należy nadsyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sukcesy 2019” na adres: Urząd Miejski, 11–300 Biskupiec, Al. Niepodległości 2, lub składać w Informacji – Obsłudze Interesanta (pok. Nr 10). Dodatkowo wymagane jest przesłanie zgłoszeń w postaci elektronicznej pocztą e-mail na adres: promocja@biskupiec.pl

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie – link.