Szpital w Dobrym Mieście w sieci?


Napływają dobre wieści w sprawie szpitala w Dobrym Mieście. Dzięki staraniom Zarządu Powiatu, radnych powiatowych i dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, placówka pozytywnie przeszła pierwsze sito kwalifikacji do sieci szpitali. 27 lutego do starosty olsztyńskiego wpłynęło pismo, w którym dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie poinformował, iż „w oparciu o projekt ustawy o PSZ Szpital w Dobrym Mieście jest zakwalifikowany jako szpital I poziomu”.