Szkolenie przeciwpowodziowe druhów OSP


W niedzielę 28 października 2018 r. w Bartągu odbyło się szkolenie przeciwpowodziowe w ramach prowadzonego w Gminie Stawiguda kursu podstawowego strażaków ratowników OSP.

Podczas zajęć praktycznych technik układania worków przeciwpowodziowych oraz uszczelniania ewentualnych przesiąków uczyli funkcjonariusze PSP z Olsztyna. Piasek do napełniania worków dostarczył Urząd Gminy, worki pracownik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Olsztynie.