Szkoła w Kobułtach z nową nazwą


Szkoła Podstawowa w Kobułtach zyskała imię i sztandar. 24 listopada odbyły się uroczystości związane z nadaniem placówce imienia.

Na wniosek Rady Pedagogicznej Szkoły, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Rada Miejska w Biskupcu podjęła 12 września 2017 r. uchwałę w sprawie nadania imienia Flagi Polski Szkole Podstawowej w Kobułtach. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia, ale uroczystości nadania imienia i przekazania sztandaru odbyły się 24 listopada. Wybór imienia poprzedziło głosowanie, w które w czerwcu była zaangażowana cała szkolna społeczność. Oprócz Flagi Polski patronami szkoły mogli zostać: Jan Paweł II, Adam Mickiewicz i Mikołaj Kopernik.

Dyrektor szkoły Urszula Dziąba wraz z zastępcą burmistrza Biskupca Katarzyną Nowakowską odsłoniły tablicę z nazwą szkoły. Podstawówka w Kobułtach otrzymała także tego dnia sztandar.

– Nadanie imienia szkole to moment szczególny. Podsumowuje pewien etap rozwoju placówki i pokazuje, jakie wartości są ważne dla szkolnej społeczności – napisał w liście adresowanym do dyrektor szkoły burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski. Urszula Dziąba mówiła natomiast, że to zaszczyt prowadzić placówkę pod takim godłem. Wszyscy zabierający głos w czasie uroczystości podkreślali, że miano Flagi Polski jest uniwersalne i jednoczące, pod którym bezdyskusyjnie może podpisać się każdy Polak.

Uroczystości nadania imienia szkole zwieńczyły występy artystyczne jej uczniów.