Syreny w rocznicę wybuchu II wojny światowej


1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę. Rozpoczęła się II wojna światowa, która trwała do maja 1945 roku. Celem upamiętnienia 81. rocznicy wybuchu największego w dziejach konfliktu zbrojnego, w ramach treningów i ćwiczeń Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, tego dnia o godz. 12:00 zostanie nadany akustyczny sygnał alarmowy – w zależności od rodzaju urządzeń alarmowych będzie to ciągły sygnał syreny przez 1 lub 3 minuty.