Sukcesy 2016 - kolejna edycja


Rusza XXI edycja konkursu, w którym nagradzani są wyróżniający się mieszkańcy gminy Biskupiec.

Gala „Sukcesy” to coroczne spotkanie, na którym honorowani się ludzie, którzy w szczególny sposób reprezentują biskupieckie środowisko. Otrzymują statuetki w kategoriach nauka, kultura, promocja i „krajobraz pełen możliwości”. Wybierana jest także osobowość minionego roku.

O przyznaniu nagród decyduje kapituła „Sukcesów”, która wybiera spośród nadesłanych zgłoszeń. Zgodnie z regulaminem kandydatów do wyróżnień może zgłaszać praktycznie każdy.
Aby tego dokonać należy w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2017 roku złożyć na odpowiednim formularzu zgłoszenie kandydata. Zgłoszenia, do których załączone powinny być kopie dyplomów, certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających osiągnięcie, należy nadsyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sukcesy 2016” na adres: Urząd Miejski; 11–300 Biskupiec, Al Niepodległości 2, lub składać w Informacji – Obsłudze Interesanta (pok. 10). Dodatkowo wymagane jest przesłanie zgłoszeń w postaci elektronicznej pocztą e-mail na adres:  promocja@biskupiec.pl

Do pobrania:

Regulamin „Sukcesy 2016″ – PDF

Formularz zgłoszeniowy „Sukcesy 2016″ – DOC