Stypendia dla uczniów i studentów z powiatu przyznane!


Znane są już efekty pracy Komisji Kwalifikacyjnej Fundacji „Fundusz Ziemi_ Olsztyńskiej”. W tym roku stypendia sportowe, artystyczne i naukowo-socjalne otrzyma 39 uczniów szkół średnich i studentów z terenu powiatu olsztyńskiego. W środę 25 września o godz. 12 w olsztyńskim starostwie odbędzie się Gala Stypendialna.

Tegoroczna edycja programu stypendialnego Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” przyciągnęła prawie 60 uczniów szkół średnich i studentów z terenu powiatu. Komisja Kwalifikacyjna, która rozpatrywała złożone przez młodzież wnioski miała trudne zadanie.
- W tym roku wnioski złożyła prawdziwa śmietanka powiatowej, niezwykle uzdolnionej młodzieży – przyznaje Joanna Rogowska, koordynatorka Fundacji FZO. – Jestem zbudowana, że mamy tak wspaniałych i utalentowanych młodych ludzi w powiecie z sukcesami naukowymi, sportowymi i artystycznymi.

Przyjemny obowiązek
Ostatecznie po ustaleniu kryteriów rozpatrywania wniosków Komisja Kwalifikacyjna przyznała 39 stypendiów (5 stypendiów sportowych, 6 stypendiów artystycznych i 28 stypendiów naukowo-socjalnych).
- To o jedno stypendium więcej niż w roku ubiegłym – mówi Elżbieta Bilińska-Wołodźko, prezes zarządu Fundacji FZO. – Na stypendia przeznaczymy ponad 50 tys. zł. Uczniowie szkół średnich będą dostawać pomoc w wysokości 350 zł przez cztery miesiące, a studenci taką samą kwotę, ale o jeden miesiąc krócej.
Wypłata stypendiów dla uczniów szkół średnich rozpocznie się już we wrześniu, a dla studentów w październiku. Głównym donatorem Fundacji „FZO” jest od początku jej działalności, czyli od 2003 roku Starostwo Powiatowe w Olsztynie.
- To dla nas przyjemny obowiązek móc wspierać rozwijanie pasji oraz zainteresowań wśród naszych młodych mieszkańców – mówi Mirosław Pampuch, starosta olsztyński.

Na Gali trzeba być

Uroczysta Gala Stypendialna, na której będą podpisywane umowy stypendialne i wręczane listy gratulacyjne odbędzie się w środę 25 września o godz.12  w sali sesyjnej olsztyńskiego starostwa (Plac Bema 5, parter).
- Co ważne, obecność stypendystów na Gali jest obowiązkowa!  – podkreśla Joanna Rogowska. – Osoby nieletnie muszą się stawić z opiekunami prawnymi.
Jak zapowiada Joanna Rogowska w części artystycznej zaprezentują się tegoroczni stypendyści, więc o ich licznych talentach i zdolnościach będzie się można przekonać osobiście. Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” w Olsztynie powstała w 2002 roku. Jest organizacją pozarządową. 17 stycznia 2005 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Głównym celem jest wsparcie uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów studiów dziennych zamieszkałych na terenie powiatu olsztyńskiego. Obecnie pozyskuje fundusze stypendialne przede wszystkim dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie, radnymi powiatu olsztyńskiego, radnymi gminy Biskupiec, jak i stałymi sympatykami Fundacji. Budżet stypendialny zasilają też wpływy z 1 procenta podatku. W latach 2003-2013 Fundacja miała 522 stypendystów, którym wypłacono stypendia na łączną kwotę prawie 700 tys. zł. Pełna lista tegorocznych stypendystów znajduje się na stronie internetowej Fundacji pod adresem: www.fundacjafzo.pl