Jednostki organizacyjne powiatu


Jednostki organizacyjne Powiatu Olsztyńskiego to m.in. :

 

Domy Pomocy Społecznej:

 

Placówki Opiekuńczo -Wychowawcze:

 

Placówki Oświatowe (szkoły):

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie