Młodzi strażacy w Biskupcu


Mija czternaście  lat od rozpoczęcia wymiany młodych strażaków z Powiatu Osnabrück i Olsztyńskiego. obecnie wymiana polega na wspólnym spędzaniu czasu w czasie obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W tym roku miejscem spotkania był Biskupiec. Od 26 lipca do 1 sierpnia na terenie byłej jednostki wojskowej, w miejscu, w którym kiedyś znajdował się tzw. „małpi gaj”, został rozstawiony obóz.

Celem organizowania wymian jest rozszerzanie współpracy i pogłębianie przyjaźni, otwieranie nowych perspektyw, wspieranie i rozwój kontaktów pomiędzy Polakami i Niemcami z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. – Takie spotkania służą polepszaniu wzajemnych stosunków, poznaniu zwyczajów panujących w polskiej i niemieckiej straży - mówi Tomasz Jarmużewski, odpowiedzialny za projekt z ramienia Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie. – Chodzi też o przezwyciężenie jakichkolwiek uprzedzeń pomiędzy oba narodami. Nie baliśmy się rozmawiać o naszej przeszłości, o prawdzie historycznej. Odwiedziliśmy były hitlerowski obóz koncentracyjny w Stutthoffie, a także Gierłoż, Świętą Lipkę i muzeum w Olsztynku. Gdy pytałem młodzież, jakie refleksje budzą te miejsca, odpowiadała, że w Niemczech uczy się o tym, ale taka wizyta jest namacalnym uzupełnienie lekcji historii.

W trakcie obozu jego uczestnicy brali udział w zawodach i grach sportowych, pogadankach, warsztatach, pełnili też wartę i dyżur w kuchni. Wszystkie zajęcia odbywały się w grupach mieszanych, by nie tworzyć ducha rywalizacji pomiędzy narodami, a raczej atmosferę wzajemnej pomocy w różnych sytuacjach.

W organizację  wymiany młodzieżowej zaangażowani są: Fundacja „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”, Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie i JRG 3 w Biskupcu oraz samorząd Powiatu Olsztyńskiego. 28 i 30 lipca odbyło się spotkanie z młodzieżą, w którym uczestniczyli: Starosta Olsztyński Małgorzata Chyziak, Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski, Z-ca Burmistrza Katarzyna Nowakowska, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie Dh Grzegorz Matczyński, Skarbnik Miasta Biskupiec Elżbieta Kaczmarczyk oraz Skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie dh Tomasz Jarmużewski.

Za długoletnią współpracę i organizację wymiany młodzieży Tomasz Jarmużewski został odznaczony srebrnym medalem za międzynarodową współpracę. Medal został przyznany przez Prezydenta DEUTSCHE FEUERWEHRVERBAND, dodatkowo brązowymi odznaczeniami zostali Jan Socha i Zbigniew Cieślak z OSP Biskupiec.

W opinii uczestników zarówno z polskiej, jak i niemieckiej strony, obóz wypadł doskonale. Zaplanowano już wyjazd grupy polskiej młodzieży na kolejne spotkanie, tym razem do miejscowości Rhens w Niemczech od 24 czerwca do 2 lipca przyszłego roku.