Strażacy ochotnicy podsumowali rok


Jak co roku w grudniu strażacy ochotnicy z powiatu olsztyńskiego zebrali się na spotkaniu opłatkowym. Przed świąteczną uroczystością odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie. Strażacy podsumowali mijający rok i nakreślili plan pracy na rok 2015.

Posiedzenie zarządu, połączone z wigilią odbyło się w czwartek 18 grudnia w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Wiceprezes Zarządu OP ZOSP RP, Grzegorz Matczyński podsumował mijający rok. Mowa była o współpracy z innymi jednostkami i organizacjami, strażacy dyskutowali także na temat funkcjonowania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, obozów młodzieżowych, zawodów sportowo-pożarniczych i szkoleń. Wspominali także ważne wydarzenia – jak choćby niedawna wizyta Premier RP, Ewy Kopacz w OSP Olsztynek.

Działania ratownicze w mijającym roku i potencjał strażacki na terenie powiatu olsztyńskiego zaprezentował Komendant Miejski PSP w Olsztynie, bryg. Andrzej Górzyński. Komendant przedstawił  również informacje dotyczące pozyskanych środków na zakup samochodów strażackich oraz niezbędnego wyposażenia. W mijającym roku Powiat Olsztyński po raz czwarty przeznaczył  kwotę 120 tys zł na doposażenie jednostek. Natomiast z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego strażacy otrzymali w ostatnich czterech latach przeszło 1,3 mln zł na zakup sprzętu.

Podczas spotkania wręczono trzem członkom OSP z Gminy Dobre Miasto medale „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Po posiedzeniu Zarządu odbyło się spotkanie wigilijne. Życzenia druhom złożył Kapelan Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej Powiatu i Miasta Olsztyna ks. kan. Janusz Wieszczyński. Strażacy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.

1