Strategia Rozwoju Powiatu Olsztyńskiego


Przedstawiamy Państwu „Strategię Rozwoju Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016 – 2025″. Dokument został przyjęty Uchwałą Nr XXI/193/2017 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2017 r.

 

Strategia Rozwoju Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016 – 2025 (pełna wersja)

Strategia Rozwoju Powiatu Olsztyńskiego – streszczenie

Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-2025

Uchwała Rady Powiatu w Olsztynie